ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

The region of "al_bosayre" is about 104 kilometers away 

from Deir ez-Zor and is close to the common borders of

Iraq and Syria, and is most likely the same area in the narrations of the Ahl al-Bayt (as)


The Battle of Gherghisiya will take place in the present-day Deir ez-Zor region, specifically at the mouth of the Khabur River and at the confluence of the Euphrates River. The source of the Khabur River is in Turkey, and after flowing into the country, it enters Syria and flows into the Euphrates River, which today is called "Basira", which is a small village, but throughout history the name of this region has been "gherghisiaa

The first intersection of the armies moving from the north to the ghea is the "island" area in the south of Deir ez-Zor province. The opposite point of the "island" is the "Abu Kamal" region in Syria and the "Al-Qaim" region in the Anbar province of Iraq. Mashreq News

=========

منطقه «البصیره» حدودا ۱۰۴ کیلومتر با دیرالزور فاصله دارد و در نزدیکی مرزهای مشترک عراق و سوریه است و به احتمال بسیار همان منطقه مورد نظر در روایات اهل بیت علیهم السلام است.

 

نبرد قرقیسیا در منطقه «دیرالزور» کنونی و به طور مشخص در دهانه رود «خاب

 

ور» و محل تلاقی با  رودفرات رخ خواهد داد. سرچشمه رود خابور در ترکیه است و پس از جاری شدن در خاک این کشور وارد سوریه شده و نقطه ای به رود فرات می ریزد که امروزه «bosayre» نام دارد که روستای کوچکی است، اما در طول تاریخ نام این منطقه «gherghisiaa» بوده است.

اولین نقطه تلاقی ارتش هایی که از شمال به طرف gherghisiaa حرکت می کنند، منطقه «جزیره» در جنوب استان دیرالزور است. نقطه مقابل «جزیره»، منطقه «ابوکمال» در سوریه و منطقه «القائم» در استان الانبار عراق است.

مشرق نیوز